ДЕФОЛИА̀НТИ

ДЕФОЛИА̀НТИ мн., ед. (рядко) дефолиа̀нт м. Спец. Химически препарат, с който се напрашават или напръскват листата на растенията с цел да се предизвика преждевременното им опадване; обезлистители.

Списък на думите по буква