ДЕФОЛИА̀ЦИЯ

ДЕФОЛИА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Спец. Стимулиране, придизвикване опадването на листата на растенията с помощта на специални химически препарати, обикн. с цел да се ускори узряването на плода и да се улесни механизираното му прибиране; обезлистяване.

— От лат. defolio 'обезлистявам'.

Списък на думите по буква