ДЕФОРМА̀ЦИЯ

ДЕФОРМА̀ЦИЯ ж. 1. Книж. Изменение, разрушаване на нормалната форма на нещо; обезформяване, обезобразяване.

2. Спец. Изменение на формата и размерите на тяло под въздействието на външни сили. Еластична деформация. Пластична деформация на металите.

3. Мед. Вродено или придобито отклонение от нормалната форма на тялото или на отделен негов орган. Лечението чрез изправителна гимнастика на деца, страдащи от телесни деформации, е застъпено слабо. НС, 1958, бр. 31, 2. Особено красиви и изящни са юношите и младите жени. В тях не може да се намери никаква деформация. П. Вежинов, ДМ, 95. Деформация на гръбначния стълб. Деформация на мускулите.

— От лат. deformatio 'обезобразяване'.

Списък на думите по буква