ДЕФТЕРДА̀Р

ДЕФТЕРДА̀Р, ‑ят, ‑я, мн. ‑и, м. Истор. В Османската империя — управляващ финансово ведомство на империята или финансов началник на отделен вилает, учреждение и др. Великият съвет работеше дълго и скучно, а от писмата, които дефтердарят четеше на везирите — писма из всички краища на богопазената империя — съвсем не се усещаше горд. В. Мутафчиева, ЛСВ I, 54.

— Тур. defterdar.

Списък на думите по буква