ДЕФТЕРДА̀РИН

ДЕФТЕРДА̀РИН, мн. дефтерда̀ри, м. Остар. Дефтердар. Накраде се хубаво някой .. дефтердарин, пусне на тоя, притисне оня и син му току станал еничарски ага, неговият син — валия, а валийският вече — и велик везир. В. Мутафчиева, ЛСВ I, 54.

Списък на думите по буква