ДЕХЕЛМИНТИЗА̀ЦИЯ

ДЕХЕЛМИНТИЗА̀ЦИЯ, мн. няма, м. Спец. Унищожаване на хелминтите, паразитните глисти, освобождаване на организма на човека и животните от паразитни глисти. Профилактична дехелминтизация. Терапевтична дехелминтизация. Биотермична дехелминтизация. Дехелминтизация на болните.

Списък на думите по буква