ДЕХИДРЍРАМ

ДЕХИДРЍРАМ, ‑аш, несв. и св. Хим. 1Прех. Чрез химична реакция отцепвам водород от молекулата на органично съединение.

2. Непрех. Дехидрирам се. Беше установено, че един от изооктаните — .., при 310° и в присъствие на платинов катализатор циклизира, като същевременно дехидрира в ксилол. М. Герасимов, ХН, 272.

ДЕХИДРЍРАМ СЕ несв., непрех. За органично съединение, при специална химична реакция — отделям водород от молекулата си. Нафтеновите въглеводороди подобно на парафиновите се разлагат под действието на висока температура на ненаситени. Освен това те могат да се дехидрират и да образуват ароматни. М. Герасимов, ХН, 103. Дехидрират се предимно въглеводороди и техните производни.

Списък на думите по буква