ДЕХИДРЍРАНЕ

ДЕХИДРЍРАНЕ, мн. няма, ср. Хим. Химична реакция, при която става отцепване на водород от молекулата на органично съединение и която има широко приложение в промишлеността; дехидрогениране. Етиленовите въглеводороди могат да се получат и от наситените въглеводороди чрез дехидриране. Хим., X кл, 1965, 35. Дехидрирането на въглеводородите води до получаване на ненаситени съединения. △ Дехидрирането има голямо значение за подобряване качеството на бензина. △ Процес на дехидриране се извършва и в организма с помощта на група дехидриращи ензими.

Списък на думите по буква