ДЕХИДРОГЕНЍРАНЕ

ДЕХИДРОГЕНЍРАНЕ, мн. няма, ср. Хим. Дехидриране. Етиленовите въглеводороди се добиват обикновено чрез дехидрогениране на наситените въглеводороди от земния газ. Хим. XI кл, 1965, 109.

Списък на думите по буква