ДЕХЛОРА̀ЦИЯ

ДЕХЛОРА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Спец. Отстраняване, отнемане на хлора от съдържащи хлор органични съединения; дехлориране.

Списък на думите по буква