ДЕХУМАНИЗА̀ЦИЯ

ДЕХУМАНИЗА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Отсъствие, липса на хуманност или ликвидиране, премахване на хуманистичното начало в нещо; обезчовечаване. Насилственото убийство е страшен израз на дехуманизацията, на отчуждението. Е. Каранфилов, Б III, 13.

Списък на думите по буква