ДЕЦЕМВИРА̀Т

ДЕЦЕМВИРА̀Т м. Книж. 1. Колегия или управляващо тяло от десет човека.

2. Управление на колегия от десет човека.

— От лат. decemviratus.

Списък на думите по буква