ДЕЦЕНТРАЛИЗЍРАН

ДЕЦЕНТРАЛИЗЍРАН, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прич. мин. страд. от децентрализирам като прил. Книж. 1. За система на управление — при която някои от правата и задълженията на централната власт или на управителен орган са прехвърлени върху по-нискостоящи органи и структури. Децентрализирана власт. Децентрализирано управление на организацията.

2. Който е резултат от премахване на концентрацията, съсредоточаването на определена икономическа, финансова или др. дейност на едно място. Възнаграждението в кооперативното стопанство значително се доближи до работната заплата, тъй като започна да се определя преди отчисленията от чистия доход в полза на централизираните и децентрализираните фондове. Ст. Поптонев, ОБЛ, 204.

Списък на думите по буква