ДЕЦИ

ДЕЦИ-. Първа съставна част на сложни думи за означаване на мерни единици, със значение: една десета част (от изходната, основната мерна единица), напр.: дециграм, децилитър и др.

— От лат. decem 'десет'.

Списък на думите по буква