ДЕЦИА̀Р

ДЕЦИА̀Р, ‑ът, ‑а, мн. (рядко) ‑ове, след числ. ‑а, м. Мярка за повърхнина, равна на една десета част от ара.

Списък на думите по буква