ДЕЦИБЀЛ

ДЕЦИБЀЛ м. Физ. Единица за измерване силата на звука, равна на една десета част от бела. Изпитванията в жилищния комплекс .. показаха, че подовата настилка, .., дава лоша звукоизолация, като ударният шум възлиза на 79-82 децибела. Н. Гудев, ПН, 44.

Списък на думите по буква