ДЕЦИГРА̀М

ДЕЦИГРА̀М, мн. (рядко) ‑ове, след числ. ‑а, м. Мярка за тегло, равна на една десета част от грама.

— Друга (остар.) форма: десигра̀м фр.

Списък на думите по буква