ДЕЦИМА̀Л

ДЕЦИМА̀Л м. Вид везни, при които съотношението между теглото на измервания товар и на теглилките е 10:1. До масата му, .., стоеше децимал, чиято платформа двама носачи товареха и разтоварваха непрекъснато с купове от бали. Д. Димов, Т, 240. Той .. внасяше чувала, теглеха го на децимала и го изсипваха .. в гърлото на коша. Кр. Григоров, Н, 152.

— От нем. Dezimalwaage.

Списък на думите по буква