ДЕЦИМА̀ЛЕН

ДЕЦИМА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Рядко. Мат. Десетичен.

Децимален кантар. Децимал.

— От лат. decimus 'десети'.

Списък на думите по буква