ДЕЦИМЀТРОВ

ДЕЦИМЀТРОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прил. от дециметър. Дециметрови вълни. Дециметров диапазон.

Списък на думите по буква