ДЕЦИМЀТЪР

ДЕЦИМЀТЪР, мн. ‑три, след числ. ‑тра, м. Мярка за дължина, равна на една десета част от метъра. Линеен дециметър.

Квадратен дециметър. Мярка за повърхнина, равна на квадрат, чиято страна е дълга един дециметър. Кубически дециметър. Мярка за обем, равна на куб, чийто ръб е дълъг един дециметър.

— Друга (остар.) форма: десимѐтър фр.

Списък на думите по буква