ДЀЧАРКА

ДЀЧАРКА ж. Диал. Детешарка; детинярка, детишарка.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква