ДЀЧКАМ

ДЀЧКАМ СЕ, ‑аш се, несв., непрех. Диал. Карам се, препирам се.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква