ДЀЧКАНЕ

ДЀЧКАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от дечкам се.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква