ДЕШИФРА̀ТОР

ДЕШИФРА̀ТОР м. 1. Лице, което дешифрира някакъв текст, което се занимава с дешифриране на текстове.

2. Техн. Устройство за дешифриране, декодиране на някакво съобщение и превеждане на съдържащата се в него информация на езика на приемащата система.

Списък на думите по буква