ДЕШИФРЍРАМ

ДЕШИФРЍРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. 1. Разчитам шифрован текст, преобразувам шифрован текст в обикновен; дешифровам, декодирам. Цели десет часа се мъчиха секретарите в Париж да дешифрират тая дяволска бърза телеграма. Д. Калфов, Избр. разк., 182. — Нали прочете писмото? — Шифровано е. Ще трябва да го дешифрирам. Д. Спространов, С, 11. Д-р Александър Пеев е бил заставен в полицията да дешифрира заловените .. радиопредавания. П. Илиев, ЛВ, 207. Обр. Той винаги нещо записваше в един дълъг бележник, но този бележник за нищо не му служеше, защото не можеше да дешифрира онова, което беше записал в него. Д. Кисьов, Щ, 326. Извинете за нещастния ми почерк, с който тъй ще ви затрудня, като го четете, сиреч дешифрирате! Ив. Вазов, ПЕМ, 12.

2. Разш. Разчитам стенографски текст, като го предавам с обикновено писмо; дешифровам. Обикновено стенографират по двама души .. Двойката стенографи дешифрира стенограмите, като извършва и известно редактиране на текста. Стен. VIII кл, 6. Една година денонощно стенографира и дешифрира чуждите многословия. Н. Каралиева, Н, 116.

3. Прен. Книж. Разкривам смисъла, съдържанието на нещо; тълкувам, интерпретирам, дешифровам. Господин Фалк: — Ако приказваме за комисиони! — не мога да ви обещая повече от седем на сто. Инж. Григоров: Изглежда, вие сте дешифрирали превратно думите ми. Др. Асенов, ГНА, 61. Забележката е донейде обичайна за стила на генерала, обаче в момента нямам време да я дешифрирам. Б. Райнов, ГС, 8. Между планинските системи, които изпълват нашата земя, съществуват не само сложни отношения по време, но и твърде комплицирани пространствени отношения, които ние едно след друго дешифрира‑

ме. Пр, 1952, кн. 6, 21. дешифрирам се страд. — Аз се занимавам само с някои спешни шифрограми, .. Другите се препращат, без да се дешифрират. Б. Райнов, НН, 446.

— От фр. déchifrer.

Списък на думите по буква