ДЕШИФРО̀ВАНЕ

ДЕШИФРО̀ВАНЕ, мн. (рядко) ‑ия, ср. Книж. Отгл. същ. от дешифровам и от дешифровам се; дешифриране, дешифровка.

Списък на думите по буква