ДЕШИФРО̀ВКА

ДЕШИФРО̀ВКА ж. Дешифриране, дешифроване. Той [Цоню] бърза много: довършва дешифровката на полученото от Солун дълго писмо. А. Страшимиров, Съч. V, 374. За по-малко от година, с помощта на една машина, бяха решени около сто различни задачи. За да си представим обема на тази работа, достатъчно е да си припомним широко известната днес дешифровка на древното писмо на маите. НТМ, 1962, кн 4, 8.

— Рус. дешифровка.

Списък на думите по буква