ДЕЯ̀ТЕЛ

ДЕЯ̀ТЕЛ,-ят, ‑я, мн. ‑и, м. Книж. Деец. Ако имах случая да се запозная и с другия знаменит деятел на емиграцията: Любен Каравелов. Ив. Вазов, Съч. VII, 169. Цани Гинчев е един стар учител и деятел за освобождението ни от Турция. Д. Благоев, СбЦГМГ, 70. Стамболов предложи да се свика голямо събрание на партийни деятели от София и провинцията. В. Геновска, СГ, 206. Културен деятел. Читалищен деятел. Обществен деятел. Физкултурни деятели.

Заслужил деятел на изкуството и културата; Заслужил деятел на науката. По време на социализма — почетно звание, с което са удостоявани у нас от държавата дейци на изкуството и културата или на науката за значителен принос в съответната област и за дългогодишна и предана служба. Народен деятел на изкуството и културата; Народен деятел на науката. По време на социализма — почетно звание, с което са удостоявани у нас от държавата дейци на изкуството и културата или на науката за изключителни заслуги в съответната област.

— Рус. деятель.

Списък на думите по буква