ДЕЯ̀ТЕЛКА

ДЕЯ̀ТЕЛКА ж. Жена деятел. Тя имаше много познати, като всяка културна деятелка в този град. К. Калчев, ДНГ, 75. Преди години бях деятелка на женското дружество в този край. Н. Каралиева, Н, 93. Обществена деятелка. Партийна деятелка. Читалищна деятелка.

Списък на думите по буква