ДЕЯ̀ТЕЛНО

ДЕЯ̀ТЕЛНО. Остар. Книж. Нареч. от деятелен; активно, енергично, дейно. Гоце отива повторно в Щип, дето се занимава най-деятелно с уредбата на комитетска поща към всички посоки на страната. П. К. Яворов, Съч. II, 187. В цяла България са готвеше да стане по него време всеобщо въстание... В дома на баба Тонка са работело деятелно, като в арсенал. З. Стоянов, ЗБВ I, 147.

Списък на думите по буква