ДЖА̀БАЛО

ДЖА̀БАЛО ср. Диал. Джабола (в 1 знач.). В насрещните катуни се дигна джабалото като на кавга и противоречия. П. Р. Славейков, Избр. пр II, 50.

— Друга форма: жа̀бало.

Списък на думите по буква