ДЖАГЪ̀Л

ДЖАГЪ̀Л, мн. няма, м. Диал. Джагър.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква