ДЖАДЀ

ДЖАДЀ, мн. ‑та, ср. Диал. Голям път, шосе. През Боровец се вие широко и бяло джаде. То иде от спокойното равнище на Искъра. Цв. Ангелов, ЧД, 22. — Мястото на града [Габрово] е разположено в една тясна, но доста дълга долина,..; главно джаде на пощата от Едрене за Търново и Видин. Ч, 1871, бр. 15, 460.

— От араб. през тур. cadde. — Друга форма: джедѐ.

Списък на думите по буква