ДЖА̀ЗОВ

ДЖА̀ЗОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който се отнася до джаз, който е свързан с джаз (в 1 знач.). Ние седим в червения полумрак .. близо до дансинга и настроението ни е тъй безоблачно, че не може да бъде помрачено дори от адския вой на джазовия оркестър. Б. Райнов, ГС, 33. Джазова музика. Джазова певица. Джазов шлагер. Джазова истерия.

2. Прен. Жарг. Който задоволява модния, екстравагантен вкус; екстравагантен. Борчо тя водеше непрекъснато подире си по всички опашки и той усвои светкавично нейния жаргон и фамилиарност. — .. Мамо, ти си

марципанче... Какво е това "джазова дамичка"? Н. Стефанова, ОС, 71. Джазови момичета. Филмът е много джазов.

Списък на думите по буква