ДЖА̀М

ДЖА̀М, джа̀мът, джа̀ма, мн. джа̀мове, след числ. джа̀ма, м. Остар., сега простонар. 1. Само ед. Стъкло. — Вземи дъската и остържи с джам това парче, — и тати подхвърли отпреде ми .. една вехта подметка. Ст. Чилингиров, ХНН, 21. — Я хайде с нас, да отидем до село Сливница. Пътят е гладък като джам, колата лети бясно. С. Северняк, ОНК, 150. // Ед. и мн. Стъкло, което е на прозорец или е предназначено за прозорец. Пека .. ме посрещна при вратата, па бърже отиде да допостеле шарената черга, която бе просната до прозорчето с джамовете. Т. Влайков, Съч. II, 62. Една ръка потропа на прозореца и нечий познат, но забравен глас повика: — Бабо! Бабо Тонке ба! Бабичката тутакси залепи чело на хладния джам. С. Северняк, ОНК, 19. Тате вика тъй, че и пукнатият джам трепери. В. Бончева, АП, 24.

2. Прозорец. Ведрина и шум влизаха през отворения джам на кръчмата. А. Каралийчев, ПГ, 133-134. Почернели и изсушени от чумата хора протягали ръце за помощ из джамовете и вратниците. Г. Манов, КД, 14. Нямаше вятър, нямаше лъх в юлската нощ, и макар джамовете да бяха откачени, пламъкът на борината не играеше. В. Мутафчиева, ЛСВ I, 133-134.

3. Прен. Разг. Само ед., нечленувано. Нещо, което е много гладко и лъскаво, подобно на стъкло. — Калайджия. Не си ли виждала никога? Тенджери, тави, тигани — правим ги отвътре джам! Д. Цончев, ЧС, 173.

Джам съм (ставам). Жарг. В най-добро, в идеално състояние съм (ставам).

— От перс. през тур. cam.

Списък на думите по буква