ДЖАМАХЍРИЯ

ДЖАМАХЍРИЯ ж. Полит. Форма на държавно управление, в което участва цялото пълнолетно население на страната, обединено в първични народни конгреси, като висшият законодателен орган е всеобщият народен конгрес. В рамките на панаира на книгата ще бъде представена стихосбирката .. на министъра на външните работи на Либийската арабска джамахирия. С, 2005, бр. 4649 [еа]. Прокуратурата публикува и официално съобщение, .., Спазени са всички наказателни закони на Либийската джамахирия. Пол., 2007, бр. 157 [еа].

—От араб. джумхур 'народ', мн. джамахир 'маси'.

Списък на думите по буква