ДЖАМБАЗУ̀ВАНЕ

ДЖАМБАЗУ̀ВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от джамбазувам.

Списък на думите по буква