ДЖАМБОРЀ

ДЖАМБОРЀ, мн. ‑та, ср. Жарг. Забава, джабола (във 2 знач.); жамборе. Снощи до късно бяхме на джамборе.

Списък на думите по буква