ДЖАМЛЪ̀К

ДЖАМЛЪ̀К, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. Остар., сега простонар. 1. Покрит балкон, ограден със стъклени стени; веранда. Къщата .. беше на два етажа, боядисана бледосинкаво, с широк джамлък на втория етаж. Г. Караславов, Избр. съч. VI, 105-106. С цветя и дръвчета, по които висяха жълти лимони, бе препълнен и широкият джамлък над стълбището. О. Василев, ЖБ, 94. Това беше една височка къща от шест стаи, с веранда, "джамлък", към който водеше каменна стълба. К. Георгиев, СбЦГМГ, 91.

2. Витрина на дюкян, магазин. Отпред всички [дюкяни] имаха големи джамлъци, които нощем се затваряха с кепенци. П. Здравков, НД, 15. Пред джамлъка на един манифактурен дюкян постоя и погледа. Й. Йовков, ЖС, 62. Двамата братя не сапикасаха, че някой прекоси край тях и спря пред джамлъка на бакалията, където висяха няколко револвера за продан. А. Страшимиров, ЕД, 148.

3. Изложбен шкаф със стъклени стени; джамакен. От двете страни на входа има джамлъци с всевъзможни стари и нови монети, с пощенски марки и карти. Ал. Константинов, БПр, 1893, кн. 4, 43. Станкул се загледа в брошките, наредени в джамлъка. Ст. Марков, ДБ, 194. Имаше още много дреболии под стъклата на джамлъците и Стойка дълго стоя, загледана в тях. Г. Мишев, ЕП, 8.

4. Остъклена стена на помещение или стъклена част на шкаф, врата, стена и др. В широкия хает бе повиснала сънлива следобедна тишина. Слънцето печеше южния джамлък, но басмените завеси пазеха хубава сянка. К. Константинов, Избр. разк., 9. В едната част [на дюкяна] бе бакалията.., а в другата — манифактурата и канторката. Тая канторка бе изградена до половина с дъски, а нагоре с джамлък. В. Геновска, СГ, 71-72. Порталите и джамлъците от холовете трябва да бъдат премахнати. НТМ, 1962, кн. 1, 28.

— От тур. camlιk.

Списък на думите по буква