ДЖАМЛЪ̀ЧЕ

ДЖАМЛЪ̀ЧЕ, мн. ‑та, ср. Остар., сегапростонар. Умал. от джамлък. Близо до военното министерство има вехта, бедна дъсчена къщица с малко чудата направа,.., с тъмно джамлъче към улицата. Ив. Вазов, Съч. XI, 105.

Списък на думите по буква