ДЖАМО̀СВАНЕ

ДЖАМО̀СВАНЕ ср. Остар., сега простонар. Отгл. същ. от джамосвам и от джамосвам се.

Списък на думите по буква