ДЖАМФЀЗ

ДЖАМФЀЗ м. Диал. Джанфез. Йорго отива в Трапезунд, купува премени,.., най-скъп джамфез за рокля. Ив. Вазов, Съч. IX, 129. — Я гледай, я виж какво донесъл! Тук има самурени кожички... А пък тука плат... Ау! Вижте, вижте, мари! Зелен джамфез! Д. Немиров, Б, 129-130. Сяка една от нас жертвува по едно огромно количество пари .. за джамфези,.., атлази и пр. Ч, 1871, бр. 12, 381.

Списък на думите по буква