ДЖАНГАЗЀНЕ

ДЖАНГАЗЀНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от джангазя се.

Списък на думите по буква