ДЖАНДАРМЀРИЯ

ДЖАНДАРМЀРИЯ ж. Простонар. Жандармерия. — Не знаеш, а?... Сега ще отида в общината, там е джандармерията, тя ще ни каже и на двамата. Къщата ни да подпалиш искаш, така ли? Кл. Цачев, ГЗ, 77. Сутринта нахлува / дива джандармерия. / Бие, арестува / де кого намери. Ас. Босев, ДО, 107.

Списък на думите по буква