ДЖАНДА̀РЧЕ

ДЖАНДА̀РЧЕ, мн. ‑та, ср. Остар., сега простонар. Умал. от джандар.

— От Ст. Младенов, Етимологически и правописен речник на българския книжовен език..., 1941.

Списък на думите по буква