ДЖА̀НКАМ

ДЖА̀НКАМ СЕ, ‑аш се, несв., непрех. Диал. Карам се, заяждам се, дърля се. — Какво да се прави, ако не е за мера или за гора, за моми ще се джанкат селата помежду си. Й. Вълчев, СКН, 31.

Списък на думите по буква