ДЖА̀НКАНЕ

ДЖА̀НКАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от джанкам се.

Списък на думите по буква