ДЖА̀НКОВ

ДЖА̀НКОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и,прил.1.Който се отнася до джанка (в 1 знач.). От къщата му надолу се разстила зелена ливада с овощни дръвчета: джанкови, сливови, ябълкови, крушови. Кр. Григоров, ТГ, 5.

2. Който е от или на джанка (в 1 знач.). Дървета, присадени на джанкова подложка. Джанкови клони.

3. Който е приготвен от плода на джанка. После извади .. изпод расото плоско шише, пълно с познатата ни вече джанкова ракия. П. Незнакомов, СП, 39-40.

Списък на думите по буква