ДЖА̀НКОВИЦА

ДЖА̀НКОВИЦА ж. Разг. Ракия от джанки. "Тия гяволи декларират, че нямат ракия, а могат.. да ни залеят с джанковица!" Д. Бегунов, ГВВ, 51. Един ден бяха изпили пет литра джанковица. Кр. Григоров, ПЧ, 31.

— Друга (диал.) форма: джѐнковица.

Списък на думите по буква